Bogudgivelser

Fortæl! Fortæl! En bog om fortællingens rum. 2005 Akademisk Forlag

Timo Moto på eventyr. Mundtlig fortælling i børnehaven. 2008 Alinea

At fortælle sig selv – en børnehave fuld af fortællinger. 2012 Akademisk Forlag

Fortælleværksted . Kreativt sprogarbejde med børn. 2017 Akademisk Forlag

 

Fortælleværksted

Et godt sprog har stor betydning for børns udvikling og læring. Særligt eventyret med dets legende og magiske sprog kan fange børnenes fulde opmærksomhed og tage dem langt med ind i sprogets verden.

Fortælleværksted er en metode, der inspirerer til kreative forløb i dagtilbud og indskoling, hvor børnene lytter, sanser og leger sig til sproglig udvikling. Gennem mundtlig fortælling, en dukkefilm og et værksted, hvor børnene laver deres egne dukker, udvikler børnene  deres sprog ved at lytte, se, røre og bevæge sig.

 

Bogudgivelser 1

At fortælle sig selv handler om, hvordan pædagoger kan arbejde metodisk med fortællingen, og hvordan den mundtlige fortælling indgår som pædagogisk metode. Det gælder specielt i børnehaven og indskolingen, hvor projekter med eventyrfortælling kan tilgodese flere af dimensionerne i de pædagogiske læreplaner. Med fortællingen kan man stimulerefølelserne, fantasien, sanserne og kroppen – og samtidig styrke udviklingen af sproget.

Bogen er bl.a. inspireret af narrativ teori og nyere psykodynamisk teori, specielt Daniel S. Sterns teori om den tidlige selvudvikling og Donald W. Winnicotts teori om, hvordan en legende og skabende indstilling til livet grundlægges i de tidlige barneår. I bogens sidste del præsenteres udvalgte eventyr efterfulgt af refleksioner over deres relevans for det pædagogiske arbejde.

At fortælle sig selv henvender sig til pædagoger, lærere og studerende inden for det pædagogiske område. www.akademisk

 

 

Skriv et svar